Josef Němeček (1909–1942)

Vězněn v letech 1930–1942: Žitomír, Kyjev, Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení (Bělbaltlag)

Josef Němeček se narodil 11. června 1909 v obci České Vysoké v Čerňachivském okrese. Pracoval jako učitel na zdejší české škole. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 26. června 1930 při pokusu o překročení sovětsko-polské státní hranice. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech (v Bělbaltlagu). V roce 1937 byl znovu odsouzen, v nápravně pracovních táborech měl zůstat dalších osm let. Zemřel během výkonu trestu 12. listopadu 1942.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 30.Zpět na vybrané osudy krajanů