Mikuláš Kohout (1909–?)

Vězněn v letech 1930–?: Charkov, Jaroslavl, vyhnanství u města Ivanovo

Mikuláš Kohout se narodil v roce 1909 v obci Vyšehrad v Makarivském okrese. Pracoval jako učitel ve zdejší české škole. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl v říjnu 1930 v Charkově. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace ke třem letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest si odpykával ve vyhnanství u města Ivanovo v Jaroslavlské oblasti. Propuštěn byl pravděpodobně po uplynutí celého trestu v roce 1934. Jako voják Rudé armády se aktivně účastnil bojů za druhé světové války, žil ve Lvově.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 31.Zpět na vybrané osudy krajanů