Nikolaj Pohrebňak (1903–?)

Vězněn v letech 1930–?: Kyjev, Charkov

Nikolaj Pohrebňak (1903–?) Nikolaj Pohrebňak se narodil v roce 1903 v Kyjevě. Pracoval zde jako dělník. Šlo o Ukrajince, sovětského státního občana. Otec Pohrebňakovy manželky byl Čech Řehoř Pirchavka, přes kterého byl ve styku s českými učiteli. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 31. prosince 1930 v Kyjevě. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Propuštěn byl 7. dubna 1934.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 60.Zpět na vybrané osudy krajanů