Václav Pišl (1901–?)

Vězněn byl v letech 1930–?: Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení

Václav Pišl (1901–?) Václav Pišl se narodil roku 1901 v kolchozu Zubovština v Korosteňském okrese, kde také pracoval jako učitel v české škole. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 22. listopadu 1930. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské činnosti k osmi letům pobytu v nápravně pracovních táborech, v roce 1934 mu byl trest snížen na čtyři roky. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech. Na jaře 1935 byl propuštěn a vrátil se domů. V 60. letech žil ve městě Korosteň.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 25.Zpět na vybrané osudy krajanů