Vladimir Radčuk (1905–?)

Vězněn v letech 1930–1933, znovu v letech 1938–1941(?) a 1944–1949(?): Charkov, Solovecký tábor zvláštního určení (Bělbaltlag)

Vladimir Radčuk (1905–?) Vladimir Radčuk se narodil v roce 1905 v Žitomíru. Pracoval zde jako úředník. Šlo o Ukrajince, sovětského státního občana. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 16. prosince 1930 v Charkově. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest si odpykával v táborech na Soloveckých ostrovech (v Bělbaltlagu). Propuštěn byl již v roce 1933. V roce 1938 byl znovu odsouzen, v nápravně pracovních táborech měl zůstat další dva a půl roku, a opět v roce 1944 k pěti letům v nápravně pracovních táborech.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 62.Zpět na vybrané osudy krajanů