Gertruda Arosevová (1909–1937)
Vězněna v r. 1937: Moskva (Lubjanka); popravena 2. prosince 1937

Gertruda Arosevová (1909–1937) Gertruda Arosevová (rozená Freundová) se narodila v roce 1909 v Praze. Pocházela z rodiny úspěšného židovského obchodníka Rudolfa Freunda a měla staršího bratra Hermanna (Harryho). (Otec za války zahynul v Terezíně, matka Terezie koncentrační tábor přežila, Hermann byl 25. ledna 1944 zastřelen Gestapem za účast v odboji.) Po základní škole se Gertruda věnovala modernímu baletu, obor studovala i na soukromé škole v Drážďanech a v roce 1929 si otevřela svou vlastní taneční školu v Praze. O dva roky později se seznámila se sovětským diplomatem Alexandrem Jakovlevičem Arosevem (1890–1938), jenž patřil ke staré gardě bolševických revolucionářů a do Prahy přijel s cílem dosáhnout u československé vlády diplomatického uznání Sovětského svazu. Tanečnice Freundová padla nedávno rozvedenému diplomatovi s uměleckými sklony do oka, a jelikož náklonnost byla oboustranná, 3. dubna 1932 se vzali. O pár měsíců později byl Arosev z Prahy odvolán, jejich syn Dimitrij se tedy v roce 1934 narodil už v Moskvě. Arosev tehdy zastával významnou funkci předsedy Všesvazové společnosti pro kulturní styky se zahraničím. Celá rodina (Arosev měl z prvního manželství tři dcery) bydlela v luxusním vládním domě, určeném pro význačné soudruhy. Postavení privilegovaných osob se v jejich případě začalo měnit v průběhu roku 1936, kdy Arosev upadl v nemilost. Sovětské orgány Gertrudě nepovolily další cestu za rodiči do Prahy, Arosev nebyl pozván na oficiální oslavy revoluce, v prosinci deník Pravda tvrdě kritizoval jeho novou knihu. První byla zatčena Gertruda: stalo se to 26. června 1937 při rodinné dovolené v lázeňském městečku Sestroreck u Finského zálivu. Byla převezena do Moskvy a tam obviněna ze špionáže pro Československo a z členství v „kontrarevoluční teroristické organizaci“. Gertrudu Arosevovou odsoudili k trestu smrti 2. prosince 1937. Téhož dne ji zastřelili a její tělo uložili do hromadného hrobu na střelnici NKVD Kommunarka nedaleko Moskvy. Arosev byl zatčen 3. července 1937, když údajně přišel orodovat za manželku do moskevského sídla NKVD na Lubjance, zastřelen byl 10. února 1938. Po Gertrudě Arosevové bezvýsledně pátraly na popud jejich rodičů československé úřady. Sovětská strana tajila či poskytovala nepravdivé informace i potomkům Arosevových až do konce 80. let minulého století. Pravdu o tragickém osudu matky se dozvěděli až po pádu Sovětského svazu.

Zdroje:

DVOŘÁK, Jan: Historie jedné hereze. Sourozenci Gerta a Harry Freundovi – oběti trockistického stigmatu. Soudobé dějiny. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2021. Roč. 28, č. 1, s. 99-160.

DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Buržoazní tanečnice a zasloužilý bolševik. Příběh manželů Gertrudy a Alexandra Arosevových, popravených v Moskvě; In: Čechoslováci v Gulagu II., Česká televize/ÚSTR, Praha 2018, s. 43–59.


Zpět na vybrané osudy krajanů