Jan Březina (1914–1938)
Vězněn v r. 1938: Moskva (Lubjanka); popraven 16. srpna 1938

Jan Březina (1914–1938) Jan Březina se narodil 5. ledna 1914 v Kolíně. Po základní škole se začal učit soustružníkem a elektrotechnikem, protože ho však již od dětství přitahovala letadla, přestoupil v dubnu 1929 do vojenského leteckého učiliště v Praze-Letňanech na obor letecký mechanik. Jeho otec byl strojním montérem a ve stejné době si našel práci v Sovětském svazu, nabízejícím lukrativní zaměstnání zahraničním odborníkům. Březinova rodina se kvůli tomu koncem října 1930 přestěhovala do Moskvy. Jan Březina se záhy uchytil na moskevském letišti a po vojenské službě v Nikolajevské škole námořních pilotů v Leningradu pracoval v moskevské Letecké továrně J. V. Stalina. V polovině 30. let se díky výborným profesním výsledkům stal členem letky zajišťující zásobování oáz v turkmenské poušti Karakum, později byl přeřazen k agitační eskadře Maxima Gorkého, šířící osvětu v odlehlých oblastech SSSR. Po krátkém manželství s mladou ruskou herečkou se v roce 1935 znovu oženil s Američankou českého původu Josefínou Boghart Sebesta. V roce 1937 byl vybrán za člena letecké polární expedice, jejímž cílem bylo přistát na severním pólu a vybudovat tam základnu. Úkol se zdařil a přivítání polárníků v červnové Moskvě roku 1937 bylo velkolepé. Na letišti je očekával samotný Stalin s celým politbyrem, večer se konala grandiózní recepce v Kremlu, o dva dny později obdržel J. Březina jakožto mechanik průzkumného letounu N-128 Řád rudého praporu a tučnou finanční odměnu. V té době už běžel naplno tzv. Velký teror, neboli období plošných zatýkání, masových poprav, mnohaletých trestů v Gulagu. Nezákonnosti a zvůle dopadly i na Jana Březinu. Několik měsíců po velkolepých oslavách světově proslulých polárníků byl 8. března 1938 ve čtyři hodiny ráno zatčen v moskevském bytě. Výslechy probíhaly v centrále NKVD na Lubjance, kde byl obviněn ze špionáže a 29. července 1938 odsouzen komisí NKVD k trestu smrti zastřelením. Poprava se konala 16. srpna 1938. V roce 1978 byl Jan Březina sovětskými úřady rehabilitován. Celou pravdu o jeho smrti se příbuzní dověděli až po pádu Sovětského svazu. Teprve v roce 2004 zjistili, kde leží jeho pozůstatky. Jan Březina byl zastřelen a pohřben v hromadném hrobě Butovského polygonu nedaleko Moskvy.

Zdroje:

DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Návrat zmizelého letce. Příběh hrdiny Sovětského svazu Jana Březiny popraveného v Moskvě; In: Čechoslováci v Gulagu II., Česká televize/ÚSTR, Praha 2018, s. 79–97.

BŘEZINOVÁ, Taťána – ČERNÝ, Mikuláš: Návrat zmizelého letce. Pátrání po dramatickém osudu českého polárníka Jana Březiny, Rybka Publishers, Praha 2010.


Zpět na vybrané osudy krajanů