Josef Mašek (1894–1938)
Vězněn v letech 1937–1938: Moskva (taganská věznice); popraven 16. června 1938

Josef Mašek (1894–1938) Josef Mašek se narodil v roce 1894 ve Smržovce v Jizerských horách. Vyučil se hodinářem. Na začátku 1. světové války narukoval do rakouské armády, v roce 1915 padl do ruského zajetí. O dva roky později vstoupil do československých legií. Jako legionář byl dvakrát krátce vězněn. Nejprve za to, že protestoval proti zastřelení šesti „rudých“ komisařů československým vojskem, podruhé si odseděl dva týdny v Irkutsku, protože agitoval mezi vojáky za návrat do Čech. Začátkem roku 1920 z legií dezertoval k Rudé armádě a vstoupil do bolševické strany. Na návrh vedení strany v Irkutsku odjel do Moskvy, kde byl podle instrukcí Kominterny vyškolen a poslán do ČSR. Do rodné země přijel i se svou ruskou ženou Uljanou. V roce 1923 v Tanvaldu oba vstoupili do KSČ. Do Sovětského svazu se vrátili v roce 1928. Josef Mašek pracoval v závodech u Moskvy, později se stal učitelem v obci Akisov v Černigovském okrese a spolu s manželkou byl opět převeden do řad členů VKS(b). V roce 1935 ho vyslýchala černigovská NKVD. Při výměně stranických legitimací se totiž zjistilo, že před stranou zatajil svou službu v českých kontrarevolučních legiích. Pro ztrátu důvěry byl proto ze strany vyloučen. Od roku 1936 J. Mašek učil němčinu na střední škole státního statku Rudá niva v Luchovickém okrese v Moskevské oblasti. Korespondence s rodiči a sestrou v Československu vzbudila podezření sovětských spoluobčanů, kteří na něj podali udání u místní NKVD s tím, že vychvaluje život dělníků v Československu a kritizuje poměry v Sovětském svazu a hospodaření sovchozů. Josef Mašek byl 2. prosince 1937 zatčen a dopraven do Taganské věznice v Moskvě. Vyšetřovatelé zjistili, že několikrát navštívil československé velvyslanectví, když si vyřizoval sovětské občanství. To vyústilo v obvinění, že pro československou rozvědku sbíral a předával informace o životě v SSSR. Po půlročním vyšetřování se J. Mašek ke špionáži doznal a 31. května 1938 byl Komisí NKVD a Prokurátora SSSR odsouzen k trestu smrti. Popraven byl 16. června 1938 na střelnici NKVD v Butově, kde byl pohřben v hromadném hrobě. V listopadu 1939 jeho žena napsala dozorujícímu prokurátorovi stížnost na mužovo uvěznění, ta ale byla zamítnuta jako neodůvodněná. Josef Mašek byl rehabilitován až v roce 1989.

Zdroje:

BORÁK, Mečislav: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2013.


Zpět na vybrané osudy krajanů