Karel Vašata (1888–1938)
Vězněn v roce 1938: Moskva; popraven 14. června 1938

Karel Vašata (1888–1938) Karel Vašata se narodil v roce 1888 v obci Smiřice nedaleko Hradce Králové. Do Ruska odjel v roce 1915 s 11. pěším plukem rakouské armády a záhy padl do zajetí. Nejprve prošel zajateckými tábory, posléze byl pracovně nasazen v Chersonské gubernii. Od října 1917 až do svého zatčení působil jako stolař a později vedoucí v rozvodně strojní dílny rublevské vodárenské čerpací stanice. V Rusku se oženil a založil rodinu, do VKS(b) nikdy nevstoupil, s příbuznými v Československu neudržoval styky. Podle podkladů NKVD k zatykači se stal příslušníkem diverzní a teroristické organizace na čerpací stanici, údajně měl provést atentát na tehdejšího lidového komisaře pro těžký průmysl Lazara Kaganoviče. Karel Vašata byl zatčen 17. ledna 1938 a při výsleších se k přípravě atentátu doznal. Potvrdil také to, že do diverzní organizace vstoupil na základě nabídky svého nadřízeného Georgije Šepeleviče, který byl zatčen již dříve. Kaganoviče měl Vašata zastřelit na jeho dače u Dubijeva, v jejímž okolí se lidový komisař často projížděl na koni. K. Vašata se přiznal i k tomu, že nebyl spokojen se životem v Sovětském svazu a sdílel Šepelevičovy protisovětské názory. Komise NKVD a Prokurátora SSSR odsoudila Vašatu 1. června 1938 k trestu smrti, rozsudek byl vykonán 14. června. Téhož dne a ve dnech následujících bylo zastřeleno i dalších sedm pracovníků rublevské čerpací stanice, kteří měli být rovněž členy této teroristické organizace. S trestem deseti let pobytu v táborech Gulagu unikl smrti pouze Sergej A. Kosicin. V březnu 1956 napsala Vašatova manželka Alexandra předsedovi Nejvyššího sovětu SSSR Klimentu Vorošilovovi dopis o svém muži: [...] dosud o něm nemám žádných zpráv a nevím, zda je živ, či zda zemřel. Nehledě na to Vás prosím, dejte příkaz k prošetření případu mého muže, kterého pokládám za zcela nevinného. Následující šetření prokázalo, že celá historie diverzní a teroristické skupiny v rublevské čerpací stanici byla vykonstruována vyšetřovateli NKVD. Všichni odsouzení byli proto postupně zbaveni obvinění. Karel Vašata byl rehabilitován 25. září 1957.

Zdroje:

BORÁK, Mečislav: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2013.


Zpět na vybrané osudy krajanů