Konstantin Mašek (1883–1938)
Vězněn v roce 1938: Moskva; popraven 29. května 1938

Konstantin Mašek (1883–1938) Konstantin Mašek se narodil v roce 1883 českým rodičům v Moskvě. Jeho otec byl mechanik a pracoval v továrně později nazvané Srp a kladivo. K. Mašek odjel v roce 1905 s rodinou do Čech, ale brzy se zase do Ruska sám vrátil. Před revolucí pracoval jako mechanik v různých autodílnách a opravnách, v letech 1917–1919 měl vlastní dílnu na opravu automobilů. Byl vyhledávaným specialistou v oboru. Podruhé odjel do Prahy navštívit rodinu v roce 1921, rodiče už ale nezastihl naživu. Dva roky zůstal u svých bratrů a živil se jako mistr v opravárenských dílnách. Po návratu do Sovětského svazu pracoval jako zástupce vedoucího garáží Autozákladny osobních vozidel, posléze se stal mistrem v 1. autoopravárenském závodě Metrostroje. Bydlel v Moskvě se svou ruskou manželkou Naděždou a politicky se neangažoval. Zatčen byl 12. března 1938 a obviněn ze špionáže. Důvodem byla jeho poslední cesta do Československa a také spojení s moskevskými emigrantskými kruhy podezřelými ze špionážní činnosti. Záhy po zatčení se K. Mašek doznal k tomu, že v roce 1923 byl před odjezdem do SSSR zverbován československou rozvědkou. Informace o vybavení a produkci autozávodu č. 2 měl předávat rezidentu Novákovi, který v Moskvě pracoval jako uzenářský mistr. Údajně mu při jediném setkání na ulici řekl, že do závodu byly dodány nové obráběcí stroje. Novák nebyl vyšetřujícími orgány nikdy identifikován. Komise NKVD a Prokurátora SSSR přesto odsoudila Konstantina Maška 19. května 1938 k trestu smrti a 29. května byl zastřelen. Jeho manželka podala v roce 1964 žádost o prošetření případu. Uvedla, že svého muže viděla naposledy 12. března 1938 ve tři hodiny v noci, kdy byl zatčen, a od té doby o něm nic neví. Vyšetřování konstatovalo, že neexistují důkazy viny a Maškovo jediné doznání je krajně nekonkrétní, neboť neobsahuje žádné údaje, které by sběr a předávání špionážních informací cizí rozvědce potvrzovaly. Řízení bylo rozhodnutím Vojenského tribunálu Moskevského vojenského okruhu pro nedostatek skutkové podstaty trestného činu v prosinci 1964 přerušeno a žena Konstantina Maška dostala potvrzení o jeho rehabilitaci.

Zdroje:

BORÁK, Mečislav: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2013.


Zpět na vybrané osudy krajanů