Leopold Wolf (1889–1938)
Vězněn v roce 1938: Moskva; popraven 9. srpna 1938

Leopold Wolf (1889–1938) Leopold Wolf se narodil v roce 1889 v obci Nemecké Pravno (dnes Nitrianske Pravno) nacházející se nedaleko Prievidze. Vystudoval gymnázium, od roku 1908 byl členem sociální demokracie, později vstoupil do KSČ. Za 1. světové války sloužil v rakouské armádě na Balkáně. V letech 1920–1921 působil v Maďarské rudé armádě jako poddůstojník. V roce 1924 byl pět měsíců vězněn v Nitře za komunistickou propagandu. V poválečných letech se živil jako malíř pokojů, na jaře 1926 ale kvůli nedostatku práce odjel za bratrem do Spojených států a řemeslo vykonával v Chicagu, kde se stal i členem Komunistické strany USA. Do Sovětského svazu Leopold Wolf přijel z Ameriky prostřednictvím cestovní kanceláře Inturist v roce 1931. Nejprve pracoval na stavbě mostu přes řeku Moskvu, poté se opět uchytil jako malíř pokojů a byl malířským mistrem v 1. domě sovětů. Leopold Wolf žil v Moskvě spolu s ženou Antoninou, o převod členství do VKS(b) nežádal, protože neměl potřebné doklady z USA. Zatčen byl 27. února 1938 pro podezření ze špionáže. Už při druhém výslechu se přiznal, že před odjezdem do USA v roce 1926 ho při vyřizování cestovních formalit zverbovala německá rozvědka. Pro vyšetřovatele to znělo logicky: v Nemeckém Pravnu se muselo jednat o německou rozvědku, přijel tam její rezident přímo z Berlína a vydíráním přiměl Wolfa ke spolupráci. Údajně mu sdělil, že pokud nechce jít znovu do vězení kvůli své komunistické činnosti, musí jako německý špion odjet do SSSR. V zájmu utajení ho prý rozvědka nejprve vyslala do USA, odkud měl po třech letech zamířit do Sovětského svazu a následně podávat špionážní zprávy o vojenském průmyslu a pokusit se získat další spolupracovníky. V případě vypuknutí války měl provádět sabotáže a diverzní akce. I když byl špionážní příběh Leopolda Wolfa zjevně vykonstruovaný a nebyl podložený jediným důkazem, k odsouzení to stačilo. Z rozhodnutí Komise NKVD a Prokurátora SSSR ho 29. července 1938 byl odsouzen k trestu smrti a 9. srpna zastřelen. Leopold Wolf byl rehabilitován teprve v září 1989.

Zdroje:

BORÁK, Mečislav: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2013.


Zpět na vybrané osudy krajanů