Václav Ort (1889–1938)
Vězněn v roce 1938: Kašira, Moskva; popraven 11. dubna 1938

Václav Ort (1889–1938) Václav Ort se narodil v roce 1889 v Sobotce u Jičína v početné rodině obuvníka. Tomuto řemeslu se i vyučil, později ještě vystudoval střední zeměměřičskou školu. Měl dobrodružnou povahu a od roku 1906 se toulal Evropou. Nejprve byl v Německu, poté ve Francii a ve Švýcarsku, živil se jako muzikant nebo obuvník. V Ženevě údajně poznal Vladimira Lenina a spřátelil se s ním. V roce 1915 byl ze Švýcarska jako revolucionář poslán agitovat do Francie, kde byl uvězněn. Koncem války se vrátil do Švýcarska a opět tam pracoval společně s bolševiky. V 1919 přijel organizovat komunistické hnutí také do Československa, pobýval v Přerově a v Sobotce. V roce 1921 odjel do Sovětského svazu, kde působil v Žitomíru. Pak byl stranou opět povolán domů. V roce 1924 byl vězněn ve Vídni a posléze i v ČSR. V roce 1930 neměl práci a znovu mu hrozilo vězení, odjel proto opět do Švýcarska, pobýval však i v Německu a ve Francii. V říjnu 1932 ilegálně přešel sovětskou hranici, za což byl odsouzen ke třem rokům pobytu v táborech Gulagu. Po propuštění pracoval v československé komuně Reflektor, odkud žádal o přijetí do VKS(b). Nedokázal však hodnověrně doložit předchozí komunistickou činnost ani získat doporučení od československé sekce Kominterny, proto byla jeho žádost zamítnuta. Václav Ort se vrátil k obuvnickému řemeslu a pracoval v družstvu Koopremont ve městě Kašira nedaleko Moskvy. Už po několika týdnech kvůli svým názorům a barvitým vzpomínkám na cesty po Evropě upoutal pozornost orgánů NKVD. Podle všeho se tak stalo na základě udání. Pro podezření z kontrarevoluční činnosti byl 4. února 1938 zatčen a vsazen do kaširské věznice. Vzhledem k jeho životopisu bylo snadné zkonstruovat špionážní zápletku. V. Ort se nakonec doznal, že do SSSR odešel ilegálně na příkaz německé rozvědky. Vyšetřovatelé přidali k obvinění i protisovětskou agitaci mezi družstevníky. Komise NKVD a Prokurátora SSSR odsoudila Václava Orta 23. března 1938 k trestu smrti, zastřelen byl 11. dubna 1938. Protože v Rusku neměl příbuzné, nikdo nežádal o prošetření případu. Rehabilitován tak byl až z moci zákona v roce 1989.

Zdroje:

BORÁK, Mečislav: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2013.


Zpět na vybrané osudy krajanů