Viktor Polák (1896–1938)
Vězněn v letech 1937–1938: Kašira, Moskva; popraven 18. ledna 1938

Viktor Polák (1896–1938) Viktor Polák se narodil v roce 1896 v Lazech u Orlové. Absolvoval hornickou školu a nastoupil jako důlní dozorce v Dolní Suché. Jako člen sociální demokracie se účastnil založení komunistické strany. Poněvadž přišel o práci, zaměstnání hledal v Polsku a v Německu a nakonec se rozhodl k ilegálnímu odchodu do Sovětského svazu. Nejprve pracoval v Doněcké uhelné pánvi, později vystudoval hornicko-technický institut a získal diplom inženýra specialisty. V SSSR se oženil, s manželkou Marií měli syny Vladimíra a Eduarda. V roce 1935 byl V. Polák zaměstnán na stavbě závodu v Kaširském okrese v Moskevské oblasti, kde se stal ředitelem Lesokombinátu č. 150. Poněvadž ztratil československý pas, začal si na vyslanectví vyřizovat nový doklad, ale dozvěděl se, že se mezitím stal občanem SSSR. Požádal tedy úřady o propuštění z občanství SSSR, aby si mohl vybavit československý pas, jeho žádost však zůstala bez odpovědi. Tato nejasná situace usnadnila jeho zatčení, stejně jako komplikace se členstvím v komunistické straně, kterého se v roce 1930 dobrovolně zřekl a přestal platit příspěvky. Další stížnosti poukazovaly na to, že Viktor Polák nemá pas ani doklad opravňující k pobytu v SSSR, ve funkci ředitele kombinátu projevuje různé nedostatky a chová se hrubě k dělníkům. Záhy byl z funkce sesazen a pracoval jako starší inženýr kombinátu až do 23. července 1937, kdy byl propuštěn. Zatčení proběhlo 8. září 1937. Během vyšetřování se mezi Polákovými spolupracovníky našli svědkové, kteří vypověděli, že projevoval zájem o vojenskou výrobu a měl spojení se zahraničím, mezi zaměstnanci šířil kontrarevoluční pomluvy o sovětském režimu a úmyslně zanedbával plnění protipožárních předpisů. Polák se doznal pouze k tomu, že byl přes hranici do SSSR převeden polskou pohraniční policií, protisovětskou činnost kategoricky odmítl. Podle vyšetřovatelů však byl plně usvědčen svědeckými výpověďmi i vyšetřováním. Komise NKVD a Prokurátora SSSR odsoudila V. Poláka 20. prosince 1937 k trestu smrti, zastřelen byl 8. ledna 1938. Již v době jeho zatčení vznesl někdo z příbuzných stížnost na postup vyšetřování, vojenská prokuratura Moskevského vojenského okruhu ji však zamítla. Na počátku 60. let podala Polákova manželka novou žádost o prošetření případu. Po přezkoumání Nejvyšší soud SSSR v únoru 1961 rozhodl, že Viktor Polák byl odsouzen neodůvodněně.

Zdroje:

BORÁK, Mečislav: Moskevská pohřebiště. Češi a českoslovenští občané popravení v Moskvě v letech 1922–1953. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2013.


Zpět na vybrané osudy krajanů