František Tomečka (1906–1938)
Vězněn v letech 1929–1938: Kamenec Podolský, Penza, Simbirsk, Vajgač, Kerensk, popraven 7. 2. 1938

František Tomečka (1906–1938) František Tomečka se narodil 19. března 1906 v Hranicích na Moravě. Otec pracoval jako dělník, matka se starala o početnou domácnost. Po obecné a měšťanské škole se František Tomečka vyučil ševcem, souběžně s učením navštěvoval i živnostenskou střední školu v Hranicích. Následovala rok a půl dlouhá vojenská služba u 7. pohraničního praporu a od roku 1927 práce v obuvnických továrnách podnikatele Bati. V tomto období vstoupil do komunistické strany. Pod vlivem článků Rudého práva o prvním socialistickém státě na světě se s několika přáteli komunisty rozhodl odejít do Sovětského svazu. V červenci 1929 vyrazili na Podkarpatskou Rus a odtud do Polska, kde byli tři z nich zatčeni. Z pětičlenné skupiny sovětskou hranici překročil pouze František Tomečka a jeho přítel jménem Ripar. Vzápětí je sovětští pohraničníci zadrželi a přes věznice v Kamenci Podolském a v Penze se dostali do Kerensku, kde je propustili. V lednu 1931 byli oba přijati do VKS(b), Ripar odjel do Moskvy, Tomečka zůstal v Kerensku. Zpočátku pracoval jako instruktor v ševcovské dílně, později byl promítačem kina v Penze, kde se oženil s Natalií Vladimírovnou Podolcevovou a brzy se jim narodila dcera. Rodina se přestěhovala do Simbirsku (dnešní Uljanovsk), tady se Tomečka stal zámečníkem v traktorové stanici a získal i sovětské občanství. Kvůli kritice socialistického hospodářství byl 26. prosince 1932 zatčen a za antisovětskou propagandu odsouzen k pětiletému odnětí svobody. Výkon trestu probíhal na ostrově Vajgač v Karském moři za polárním kruhem, vězňové se podíleli na geologickém průzkumu a zjišťování možností těžby tamního nerostného bohatství. V průběhu trestu byl František Tomečka omilostněn a 15. listopadu 1936 z Gulagu propuštěn. Po čtyřměsíčním pěším putování v tvrdých zimních podmínkách dorazil v únoru 1937 ke své rodině. Na podzim téhož roku byl však během plošných perzekucí Velkého teroru znovu zatčen a 29. ledna 1938 odsouzen podle čl. 6 a 10 par. 58 za špionáž a kontrarevoluční agitaci k trestu smrti. Rozsudek byl vykonán 7. února 1938, šest měsíců po zastřelení se narodila jeho druhá dcera. V roce 1956 tribunál Privolžského vojenského okruhu zrušil rozsudky z let 1932 i 1938 a Františka Tomečku rehabilitoval. Dodnes není známo místo jeho hrobu.

Zdroje:

DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: V Rusku je všechno naopak. Příběh Františka Tomečky, popraveného po propuštění z Gulagu; In: Čechoslováci v Gulagu III., Česká televize/ÚSTR, Praha 2019, s. 47–57.

Archiv Federální služby bezpečnosti Ruské federace, Uljanovsk, vyšetřovací spis Františka Tomečky z roku 1932.

Archiv Federální služby Ruské federace, Penza, vyšetřovací spis Františka Tomečky z roku 1937.

RYČKOV, Vladislav: František Tomečka. Čech vězněný v Gulagu. Britské listy, 20. 8. 2018.


Zpět na vybrané osudy krajanů