Sergej Maslov (1887–1945?)
Vězněn v r. 1945, zemřel krátce po zatčení

Sergej Maslov (1887–1945?) Publicista a politik Sergej Maslov se narodil 1. listopadu 1887 v měšťanské rodině v obci Nižněděvinsk (nyní ve Voronežské oblasti Ruské federace). V době studia na Zemědělském učilišti v Charkově se účastnil revolučních událostí roku 1905 a o rok později vstoupil do strany socialistů-revolucionářů (eserů). Po ukončení studia v roce 1907 řadu let pracoval v různých hospodářstvích, často ale zaměstnavatele měnil, protože byl nucen se skrývat před policii kvůli své revoluční činnosti na venkově (propagoval zejména vznik úvěrových družstev a družstevních hospodářství).
V roce 1911 byl Maslov zatčen, více než rok strávil ve vězení v Charkově a pak byl jako socialistický revolucionář odvezen do vyhnanství do městečka Piněga v Archangelské gubernii. Po zkrácení trestu se přestěhoval do Vologdy a velmi aktivně propagoval zakládání družstevních hospodářství. V letech 1915–1917 se přestěhoval do Petrohradu, kde studoval na Psychologicko-neurologické vysoké škole a současně pracoval v různých společenských a politických organizacích, byl předsedou gubernského výboru eserů v Moskvě a účastníkem řady sjezdů této strany; vstoupil do antibolševickho Svazu znovuzrození Ruska. V roce 1918 odjel do Archangelska a stal se civilním gubernátorem města. Později odešel do Moskvy, kde v roce 1920 založil ilegální antibolševickou skupinu Rolnické Rusko.
Podporu svých názorů však získal teprve v Praze, kam odešel v roce 1921 ilegálně přes sovětsko-polskou hranici. Již v roce 1922 založil místní skupinu strany Rolnické Rusko a v roce 1927 uspořádal první sjezd této strany a byl zvolen její generálním tajemníkem, jímž zůstal až do roku 1938. Současně učil na Ruské svobodné univerzitě v Praze. V roce 1935 se oženil s Ijou Andrukovičovou a měl s ní dvě dcery.
V červnu 1941 Maslova zatklo Gestapo. Byl propuštěn pod policejní dohled, avšak v létě roku 1944 byl opět zatčen, tentokrát za pomoc sovětským válečným zajatcům. Z věznice na Pankráci v Praze byl na jaře 1945 převezen do Terezína. V květnu 1945 po osvobození se těžce nemocný vrátil do Prahy. 16. května 1945 Sergeje Maslova zatkli příslušníci Smerš. Údaje o úmrtí zatím nejsou známy. Pravděpodobně zemřel na tyfus ve vězení záhy po zatčení.


Zpět na vybrané osudy krajanů