Štěpán Kločurak (1895–1980)
Vězněn v letech 1945–1953: Moskva (Lubjanka, Butyrka), Unžlag (Suchobezvodnoje), Vorkutlag; vyhnanství 1953–1957, Vorkuta

Štěpán Kločurak před zatčením Štěpán Kločurak během věznení ve Vorkutlagu Štěpán Kločurak se narodil 27. února 1895 v Jasině na Podkarpatské Rusi. Otec byl bohatý statkář a majitel lesů, matka pocházela z nižší ukrajinské šlechty. Po maturitě v Marmarošské Sihoti zamířil za studiem práv do Budapešti. Školu však nedokončil, neboť musel narukovat. V první světové válce byl třikrát raněn, jednou velmi vážně. Po návratu do rodné Jasiny a rozpadu Rakouska-Uherska se v roce 1919 stal prezidentem efemérní Huculské republiky. Ve 20. a 30. letech patřil Š. Kločurak už jako československý občan k nejvýznamnějším rusínským politikům. Mimo angažmá v zápasu za autonomii Podkarpatské Rusi, čehož bylo dosaženo na podzim 1938, působil i jako redaktor ukrajinských a maďarských novin. Po zániku Československa v březnu 1939 a okupaci Podkarpatské Rusi Maďary odešel do Prahy, kde celou válku pracoval v Likvidační kanceláři bývalé správy Karpatské Ukrajiny. Jakožto důležitý rusínský politik demokratické orientace byl 14. května 1945 z Prahy odvlečen příslušníky sovětské vojenské kontrarozvědky Smerš do Moskvy. Výslechy probíhaly do 19. října 1945, nakonec byl odsouzen za protisovětskou činnost na osm let. Během transportu do lágrového komplexu Unžlag onemocněl úplavicí, tyfem a plicní nemocí. Zachránil se díky polskému lékaři-trestanci, který mu zařídil dlouhodobý pobyt v nemocnici. Po vyléčení byl převezen za polární kruh do Vorkutlagu, kde pracoval jako horník, později jako skladník. Krátce před vypršením trestu mu v květnu 1953 oznámili, že zbytek života stráví ve vyhnanství na Vorkutě. Teprve po Chruščovově opatrné destalinizaci dostal v roce 1957 československý pas a na podzim téhož roku se mohl vrátit ke své rodině do Prahy. Poněvadž mu k plnému důchodu chybělo dvanáct let strávených v Sovětském svazu, pracoval jako dělník u geologického průzkumu. Mimo to napsal knihu o historii Podkarpatské Rusi a svém politickém angažmá v Huculské republice. Po vydání knihy v New Yorku ho sledovala Státní bezpečnost a členové rodiny byli vyslýcháni. Štěpán Kločurak zemřel 8. února 1980 v Praze. Plně rehabilitován byl prokuraturou Zakarpatské oblasti o deset let později.

Zdroje:

DVOŘÁK, Jan – FORMÁNEK, Jaroslav – HRADILEK, Adam: Hospodin ví, kdy je uvidím. Příběh podkarpatského politika a novináře Štěpána Kločuraka zavlečeného po roce 1945 do Gulagu In: Čechoslováci v Gulagu II., Česká televize/ÚSTR, Praha 2018, s. 187–205.


Zpět na vybrané osudy krajanů