Erich Gessler (1897–1942)

Vězněn v letech 1940–1942: Lvov (věznice č. 1), Unžlag (tábor u obce Suchobezvodnoje)

Erich Gessler (1897–1942) Narodil se 10. dubna 1897 v Moravské Ostravě. V období první republiky pracoval jako zástupce pro zásobování v továrně na výrobu čokolády. V letech 1923–1927 sloužil v československé armádě.
Otec Friedrich (*1868), matka Josefina (*1869), sestra Alice (*1895), a manželka Selma (*1909), krejčová, žili v Moravské Ostravě.
Do Niska nad Sanem byl Erich Gessler deportován 18. října 1939 prvním ostravským transportem. Německo-sovětskou hranici pak přešel 25. listopadu 1939 poblíž obce Nelpov. Následně pokračoval do Lvova, kam dorazil 5. prosince 1939. Pracoval jako nádeník v opravně automobilů při NKVD ve Lvově.
Lvovskou NKVD byl zatčen 25. června 1940. Poté byl internován ve věznici č. 1 ve Lvově. Rozhodnutím Zvláštní porady NKVD Lvovské oblasti z 26. září 1940 byl odsouzen za ilegální přechod hranice ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Již od září 1940 byl vězněn v Unžlagu, konkrétně v táboře u železniční stanice a obce Suchobezvodnoje. Zemřel 19. května 1942. Rehabilitován byl 3. srpna 1995.
Na základě dalších dostupných pramenů lze zjistit, že Erichův otec Friedrich Gessler byl 22. září 1942 deportován z Ostravy do Terezína a odsud 22. října 1942 do Treblinky, kde zahynul. Manželka Selma Gesslerová byla 26. září 1942 rovněž deportována z Ostravy do Terezína a odsud 5. října 1942 do Treblinky, kde zahynula.

Zdroj:

Deržavnyj archiv Lvivskoj oblasti, f. Kriminalnyje spravy R-3258 (1939-1950), sv. č. 9556.


Назад на вибрані долі краян