МЕТА ПРОЄКТУ

Метою сайту «Чехословаки в ГУЛАГу» (Čechoslováci v Gulagu) є презентація однойменого проєкту Інституту досліджень тоталітарних режимів, присвяченого документованню політичних репресій проти чеських краян та громадян Чехословаччини в Радянському Союзі.

Спираючись на опубліковані розповіді очевидців, спеціальні та популярні статті, бази даних, виставки, відеозаписи інтерв'ю, а також посилання на інші подібні проекти, цей сайт дозволяє зорієнтуватися в даній проблематиці, а також у документах, зібраних в рамках проєкту та публікаціях на його основі.


ІСТОРІЯ ПРОЄКТУ

Починаючи з 2008 року, коли був створений Інститут досліджень тоталітарних режимів, співробітники проєкту проводять інтерв'ю з очевидцями та родичами жертв радянських репресій. Поступово в їх розпорядженні опинились десятки інтерв'ю, а також багато документів, фотографій та рукописних спогадів з сімейних архівів.

Інтереси дослідників спрямовані одночасно на чеські та закордонні архіви. З 2011 року здійснюється робота в архівних установах колишніх радянських служб безпеки в колишніх радянських республіках. Зокрема, в Україні вдалося отримати десятки тисяч сторінок документів, що стосуються Чехословаччини, а саме – копії слідчих справ жертв респрессій. З метою надання даному проектом інтенсивності, Інститут створив у Львові центр оцифрування, куди, завдяки співробітництву з Галузевим державним архівом Служби безпеки України, доставляються документи з усіх областей України.

Це як тисячі справ на заарештованих біженців від нацизму у 1939–1941 роках, так і, наприклад, слідча документація, що стосується сотень етнічних чехів та словаків, які були розстріляні у 1937–1938 роках у період Великого терору, а також жертв радянизації колишньої Підкарпатської Русі – сучасної Закарпатської України після 1945 року. У Російській Федерації наші інтереси спрямовані, передусім, на архіви у Москві, Республіці Комі та Свердловській області, де була інтернована або страчена найбільша кількість нашіх краян.

У той же час, у співробітництві з закордонними партнерами були локалізовані та задокументовані пам'ятні місця репресій (в'язниці, трудові табори, масові захоронення, тюремні цвинтарі і т.ін.).

На підставі накопичених інтерв'ю, документів і фотографій виник ряд спеціальних і популярних видань та заходів. Наприклад, у 2012 році у співпраці з Бібліотекою Вацлава Гавела була організована перша в Чеській Республіці тематична виставка, де були представлені фотографії та документи колишніх НКВС і КДБ. Жертви репресій у СРСР з самого початку існування проекту згадувалися в десятках популяризаційних і спеціальних статтях, книгах, документальних фільмах і радіопередачах чи інтерв'ю.

Крім власне дослідження політичних репресій у СРСР та збереження пам'яті жертв за допомогою згаданих вище заходів, Інститут підтримує збереження пам'яті жертв у суспільному просторі. Крім співпраці з проектом «Остання адреса», метою якого є збереження пам'яті про долі конкретних жертв комуністичного режиму, зокрема, восени 2018 року в Житомирі представники Інституту спільно зі співробітниками Посольства Чеської Республіки в Україні вшанували пам'ять жертв найбільшої масової страти осіб чеського походження на території колишнього СРСР.


СПІВРОБІТНИЦТВО

Дослідження теми не було б можливим без співробітництва з низкою організацій, в число яких входять, зокрема: Архів служб безпеки Чеської Республіки, Галузевий державний архів Служби безпеки України, Управління архівами Свардловське області, Сахаровський центр у Москві, Чеські центри, Чеське телебачення, Генеральне консульство Чеської Республіки в Єкатеринбурзі, Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові, проєкт Gulag.cz, «Яд Вашем», Міжнародне товариство «Меморіал», Міністрество закордонних справ ЧР, Музей-меморіал «Тюрма на Лонцького» у Львові, Благодійний фонд «Холокост», фонд «Покаяння», організація Post Bellum, Сілезький універсітет у Опаві, Слов’янська бібліотека – Національна бібліотека в Празі, Державний архів Львівської області, Державний архів Закарпатської області, Державна архівна служба України, United States Holocaust Museum, USC Shoah Foundation, Посольство Чеської Республіки у Москві, Посольство Чеської Республіки в Києві, Інститут воєнної історії ЧР, Воєнно-історичний архів ЧР.


КОМАНДА ПРОЄКТУ
Анна Хлєбіна / Anna Chlebina дослідження, співробітництво з партнерами у пострадянських країнах, переклади
Ярослав Форманек / Jaroslav Formánek редагування текстів, створення біографічних текстів
Ян Дворжак / Jan Dvořák дослідження, усні свідоцтва, оцифрування
Адам Граділек / Adam Hradilek дослідження, усні свідоцтва, оцифрування, координатор проєкту
Якуб Данічек / Jakub Daníček адміністратор веб-сайту та цифрового архіву
Радек Свєтлік / Radek Světlík електронна версія Путівника Імперією Зла

КОНТАКТ
cvg@ustrcr.cz