Antonín Pavlas (1895–1937)

Vězněn v letech 1930–1937: Melitopol, Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení, popraven 1. 11. 1937 v Sandarmochu

Antonín Pavlas se narodil v roce 1895 v obci Čechohrad v Melitopolském okrese jako potomek českých přistěhovalců. Za 1. světové války sloužil v československých legiích. V Čechohradu pracoval jako pokrývač v kolchoze. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 16. prosince 1931 v Čechohradu. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské činnosti k deseti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech. Trojkou Oblastní správy NKVD Leningradské oblasti byl 14. října 1937 znovu souzen a odsouzen k trestu smrti, 1. listopadu 1937 byl zastřelen v Sandarmochu v Karélii.

Zdroje:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 22.

BORÁK, Mečislav: Zatajené popravy. Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2014, s. 228.Назад на вибрані долі краян