Antonín Zezula (1894–1931?)

Vězněn v letech 1930-1931: Melitopol, Charkov, Jaroslavl

Antonín Zezula (1894–1931?) Antonín Zezula se narodil v roce 1894 v obci Čechohrad v Melitopolském okrese. Pracoval zde jako účetní. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 25. října 1930 v Melitopoli. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k trestu smrti. Zemřel krátce po vynesení rozsudku ve věznici v Jaroslavli.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 17.Назад на вибрані долі краян