Jaroslav Kříž (1890–?)

Vězněn v letech 1930–1940, znovu v letech 1942–1947(?): Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení (Bělbaltlag)

Jaroslav Kříž (1890–?) Jaroslav Kříž se narodil 29. prosince 1890 v obci Rokytník, okres Náchod. Za 1. světové války se v Rusku dostal do zajetí a sloužil i v československých legiích. Po válce se usadil v SSSR. Žil v obci Kužel v Bazarském okrese, kde pracoval jako úředník. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 26. listopadu 1930 v Charkově. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k trestu smrti, který mu byl v roce 1935 snížen na deset let pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech (v Bělbaltlagu). Propuštěn byl 26. listopadu 1940. Znovu byl odsouzen 27. května 1942, v nápravně pracovních táborech měl strávit dalších pět let.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 16.Назад на вибрані долі краян