Přehled literatury k tématu sovětských represí vydané Ústavem pro studium totalitních režimů.


Výstavy o perzekuci čs. občanů v Sovětském svazu vytvořené Ústavem pro studium totalitních režimů.


Dokumentární cyklus Čechoslováci v Gulagu, který vznikl v koprodukci České televize a Ústavu pro studium totalitních režimů.

Elektronické vydání encyklopedie táborů Gulagu z pera Vladimíra Bystrova propojené s interaktivní mapou Sovětského svazu.

Odkaz na největší databázi obětí politických represí v SSSR vytvořenou ruským sdružením Memorial.


Virtuální muzeum Gulagu, které vzniklo ve spolupráci Ústavu pro studium totalitních režimů a sdružení Gulag.cz.

Vybrané rozhovory s pamětníky Gulagu z rozsáhlé audiovizuální sbírky Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ukázka několika desítek fotografií a dokumentů k tématu Gulagu získaných z pozůstalostí a českých i zahraničních archivů.

Mezinárodní projekt k připomínce obětí sovětského režimu koordinovaný v České republice Ústavem pro studium totalitních režimů.

Přehled autorů vzpomínek na nucenou práci v Gulagu napsaných v českém jazyce.


Odkaz na rozsáhlé dílo historika Mečislava Boráka, odborného konzultanta projektu Čechoslováci v Gulagu.

Mezinárodní projekt evropské paměti Gulagu, do kterého Ústav pro studium totalitních režimů přispěl sbírkou rozhovorů.