Ivan Hladinec (1912– ?)
Vězněn v letech 1940–1942: Skole, Poltava, Vorkutlag

Ivan Hladinec (1912– ?) Narodil se 23. 3. 1912 v obci Lalovo na Podkarpatské Rusi. V letech 1937–1938 pracoval jako exekutor na Podkarpatské Rusi. Hranici do SSSR překročil ilegálně 8. 5. 1940, krátce po přechodu byl však zatčen. Několik týdnů držen ve věznici ve Skole. V poltavské věznici 7. 5. 1941 odsouzen na tři roky nápravně-pracovních táborů Gulagu. Trest si odpykával v lágrech Vorkutlagu. V Buzuluku byl odveden 23. 12. 1942 a doplnil 1. pol. prapor před odjezdem na frontu. Za boj u Sokolova vyznamenán sovětským Řádem Slávy III. třídy. Na jaře 1944 zařazen jako snajpr ke zřizovanému 3. pěšímu praporu 1. čs. brigády. Padl na Dukle v říjnu 1944, resp. od té doby veden jako nezvěstný.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 5171


Zpět na vybrané osudy krajanů