Michal Vološin (1922–1943)
Vězněn v letech 1939–1942: Charkov, Pečlag

Michal Vološin (1922–1943) Narodil se 6. 11. 1922 ve Volovci na Podkarpatské Rusi. Společně s několika sousedy a spolužáky z rodné obce se rozhodl utéci před maďarskou okupací do SSSR. Při pokusu o překročení hranice byl 11. 12. 1939 zatčen sovětskými pohraničníky nedaleko obce Vyžlovo, předán NKVD a transportován do věznice NKVD č. 1. v Charkově, kde byl 21. 6. 1940 odsouzen na tři roky nápravně-pracovních táborů Gulagu. Následovala deportace do Pečlagu v ASSR Komi, kde pracoval na výstavbě železnice. Propuštění se dočkal po vypršení trestu 9. 12. 1942. V Buzuluku se 28. 1. 1943 podrobil odvodu a bez výcviku zařazen do 1. pol. praporu odjíždějícího na frontu. V boji u Sokolova padl 8. 3. 1943 a in memoriam vyznamenán Čs. válečným křížem 1939.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 3956


Zpět na vybrané osudy krajanů