Štěpán Luťanský (1916–1997)

Vězněný v letech 1939–1942: Stryj, Kirovohrad, Archangelsk, Narjan-Mar, Pečorlag, Vorkutlag

Štěpán Luťanský (1916–1997) Štěpán Luťanský se narodil 3. srpna 1916 v obci Volosjanka na Podkarpatské Rusi. Vystudoval učitelství v Užhorodě a následně učil na obecné škole ve Volovém. 11. října 1939 se rozhodl k odchodu do Sovětského svazu, kde byl zatčen pohraniční stráží a předán orgánům NKVD. Vyslýchali ho ve věznicích ve Stryji a v Kirovohradu. Přitěžující okolností se mu stala skutečnost, že se zpočátku vydával za člena KSČ a teprve po několika výsleších doznal, že členem strany nikdy nebyl. 20. června 1940 byl odsouzen k pěti letům těžkých prací v Gulagu. Z Kirovohradu byl Štěpán Luťanský transportován vlakem přes Poltavu, Charkov a Moskvu do tranzitního tábora v Archangelsku. Zde byl s dalšími vězni přeložen na loď, které je vezla víc než tisíc kilometrů do tranzitního tábora u osady Narjan-Mar, kde řeka Pečora ústí do Barentsova moře. Odtud se dále plavili do města Pečory a pak šli pěšky do táborové kolonie č. 38, kde byl Štěpán Luťanský nasazen na stavbu železnice Kotlas–Vorkuta. Později ho převedli do „kolonie č. 47, sovchozu Vorkuta na řece Use, a kolonie č. 37“. Propuštění se dočkal 17. prosince 1942. Společně s desítkami dalších československých vězňů zamířil vlakem k Československé vojenské jednotce do Buzuluku. Po strastiplné cestě, během níž jeden z Čechoslováků zemřel, byl Štěpán Luťanský 28. ledna 1943 v Buzuluku odveden. Bojoval na Dukle a účastnil se osvobozování Československa. Po válce krátce vyučoval ruštinu a srbochorvatštinu, v roce 1946 nastoupil na ministerstvo vnitra, kde až do odchodu do důchodu pracoval v účtárně. V 50. letech sepsal své vzpomínky na léta vězení v Gulagu, rukopis ale po návštěvě kolegů ze zaměstnání, kteří jej málem objevili, zničil. Druhý spisovatelský pokus provedl v 60. letech, v období normalizace však i toto dílo ze strachu z domovní prohlídky opět zničil. Finální rukopis vznikl až v 80. letech a dva roky po autorově smrti jeho vzpomínky konečně vyšly. Štěpán Luťanský zemřel 22. února 1997 v Praze.


Zpět na vybrané osudy krajanů