Ondřej Grossmann (1912–1941)
Vězněn v letech 1940-?: Skolje, Žitomír, Sevvostlag

Ondřej Grossmann (1912–1941) Ondřej Grossmann (1912–1941) Ondřej Grossmann (1912–1941) Narodil se 28. listopadu 1912 ve Velkém Berezném na Podkarpatské Rusi (Uhersko). Absolvoval střední školu v Užhorodu, poté až do roku 1938 studoval práva v Praze, studia však nedokončil. Po návratu na Podkarpatskou Rus pomáhal svému otci v jeho právnické kanceláři ve Velkém Berezném. V letech 1932–1938 byl členem Komsomolu, od roku 1939 členem KSČ. Kvůli politické činnosti byl v květnu 1940 zatčen maďarskou tajnou policií, ale už po šesti dnech byl propuštěn. Jako důvod k odchodu do SSSR později uváděl útěk před politickým pronásledováním komunistů a snahu vyhnout se povinné vojenské službě v maďarské armádě, kde měl být odveden do židovské jednotky. Do SSSR přešel spolu s dalšími sedmi osobami (většinou Židy) a s pomocí převaděčů 10. září 1940 v ranních hodinách u vesnice Ljuta. Od 25. září 1940 byla celá skupina vězněna ve Skolje, od 3. března 1941 v Žitomíru. Ondřej Grossmann byl 7. června 1941 odsouzen Zvláštní poradou NKVD Žitomírské oblasti za nelegální přechod hranice k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Trest vykonával v Sevvostlagu na Kolymě. Zemřel 16. prosince 1941. Rehabilitován byl 6. února 1992 Zakarpatským oblastním soudem.

Zdroje:

DAZO, f. 2558 (1939–1993), sv. č. 4100.


Zpět na vybrané osudy krajanů