Karel Goliath (1901–1985)

Vězněn v letech 1939–1955: Moskva (Lubjanka, Butyrka), Uchtižemlag, Sevželdorlag, Karlag, Tagillag

Karel Goliath (1901–1985) Karel Goliath se narodil 10. září 1901 v Jičíně v politicky angažované rodině. V patnácti letech vstoupil do Československé sociálně demokratické strany dělnické a aktivně se podílel na vzniku Komunistické strany Československa v roce 1921, jejímž byl zakládajícím členem. Studoval historii a filozofii v Berlíně a práva v Praze, nakonec se stal advokátem. Roku 1927 komunistickou stranu opustil v reakci na její bolševizaci. V den vstupu německých vojsk do Československa v březnu 1939 byla v jeho ostravském bytě provedena domovní prohlídka. Goliath se stačil ukrýt a koncem června 1939 prchl do Krakova. Začátkem srpna 1939 v Bronovicích vstoupil do vznikající československé zahraniční jednotky. Jeho rodiče i bratr, kteří zůstali v okupované vlasti, zemřeli v nacistických koncentračních táborech. Vojenská jednotka zformovaná z československých uprchlíků, tzv. Český a Slovenský legion, byla po rozdělení Polska nacistickým Německem a Sovětským svazem v září 1939 Sověty internována v Kamenci Podolském. Již 3. listopadu 1939 Goliatha na základě udání a prověrek zatkli společně s dalšími dvaceti vojíny příslušníci NKVD. Goliath byl odvezen do moskevské věznice Lubjanka, kde ho koncem července 1940 za protisovětské názory odsoudili (výše trestu není známa) k práci v Gulagu. Po několika dnech v etapní moskevské věznici Butyrka byl 5. srpna 1940 odvezen do Uchtižemlagu na severu Ruska. Zde těžce onemocněl, a proto byl přemístěn do nedalekého tábora Kyltovo (součást Sevželdorlagu). V lednu 1942 byl na základě amnestie propuštěn do vznikající Československé vojenské jednotky v Buzuluku, kde se hlásil 12. února 1942. V prosinci 1942 byl ale opět zatčen, odvezen do Moskvy a znovu odsouzen za „protisovětskou činnost a trockismus“ k dalším pěti letům nucených prací. V roce 1949 byl odsouzen potřetí, tentokrát na deset let. Trest si odpykával v táborech Gulagu Karlag a Tagillag. Celkem strávil v sovětských pracovních táborech bezmála 17 let. Propuštění na svobodu se dočkal v roce 1955. Po návratu do Československa v listopadu 1955 otevřeně kritizoval politické poměry a dožadoval se odškodnění za léta strávená v sovětských lágrech. Svou neúnavnou snahou o spravedlnost se dostával do konfliktu s totalitním režimem. Byl proto opět pronásledován, na několik měsíců byl protiprávně umístěn do psychiatrické léčebny a nebyl mu přiznán starobní důchod. Karel Goliath zemřel v roce 1985 v Ostravě. Jeho kompletní neuspořádané vzpomínky se nacházejí v pozůstalosti uložené v Archivu Národního muzea v Praze.


Zpět na vybrané osudy krajanů