Anton Knedlík (1899–?)

Vězněn v letech 1931–1935: Žitomír, Charkov, Archangelsk

Anton Knedlík se narodil v roce 1899 v Žitomíru. Šlo o bratrance odsouzené Emílie Čížkové. Pracoval jako účetní v Žitomíru, přednášel také na kurzech pro české učitele. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 13. ledna 1931 v Žitomíru. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněn byl v táborech u Archangelsku. Propuštěn byl 5. července 1935.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 53.Zpět na vybrané osudy krajanů