Evženie Gottwaldová (1910–?)

Vězněna v letech 1930–1933: Žitomír, Charkov

Evženie Gottwaldová (1910–?) Evženie Gottwaldová se narodila v roce 1910 v obci Plechovo v Čerňachivském okrese. Pracovala jako učitelka české školy v obci Aleksejevka v Novohrad-Volyňském okrese. Měla sovětské státní občanství. Zatčena byla v prosinci 1930 v Žitomíru. V charkovském procesu s českými učiteli byla 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzena pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace ke třem rokům pobytu v nápravně pracovních táborech. Propuštěna byla již v roce 1933. Po válce žila v Čerňachivu, kde pracovala jako účetní.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 48.Zpět na vybrané osudy krajanů