František Volf (1900–1938)

Vězněn v letech 1930–1938: Charkov

František Volf (1900–1938) František Volf se narodil v roce 1900 v obci Zubovščina v Korosteňském okrese. Šlo o bratra odsouzeného Pavla Volfa. Žil a pracoval jako učitel české školy v obci Dědova Hora ve Slavutském okrese. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 10. ledna 1931. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k deseti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Zemřel 4. června 1938 během výkonu trestu neznámo kde.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 45.Zpět na vybrané osudy krajanů