Jiří Bezděk (1907–1968)

Vězněn v letech 1930–1936: Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení, vyhnanství v osadě Selengino

Jiří Bezděk (1907–1968) Jiří Bezděk se narodil v roce 1907 v obci Svébohov. Po ukončení základní školy se živil příležitostnými pracemi, od roku 1925 vykonával dvouletou vojenskou službu v Olomouci, v té době rovněž absolvoval učitelský kurz v Zábřehu. V říjnu 1927 nastoupil na místo učitele v české škole v obci Vyšehrad v Kyjevské oblasti. V roce 1928 vstoupil do Všesvazové komunistické strany VKS(b). Zatčen byl 18. července 1930 během své cesty do Kyjeva. V charkovském procesu s „organizací českých špionů“ ho 14. června 1931 odsoudil Nejvyšší soud SSSR dle čl. 54–6 a 54–11 Trestního zákoníku SSSR k trestu smrti. Čekání na vykonání rozsudku prožil Jiří Bezděk ve věznici v Jaroslavli, od roku 1933 na Soloveckých ostrovech. V roce 1935 mu byl trest změněn na pět let internace v nápravně pracovním táboře a pět let vyhnanství v obci Selengino na řece Angaře v Krasnojarském kraji. Tam ho dne 20. srpna 1936 zastihlo povolení k vycestování do Československa, které obdržel díky iniciativě československého ministerstva zahraničí. Po návratu v září 1936 byl až do roku 1944 zaměstnán jako úředník Státního statistického úřadu a v časopise Širým světem i v jiných periodikách publikoval vzpomínky ze svého věznění i vyhnanství v SSSR. Napsal i několik článků a zpráv o zapomenutých českých spoluvězních, kteří byli stále drženi za ostnatými dráty sovětských lágrů. K 1. srpnu 1944 byl z rozhodnutí nacistických úřadů přeložen k Veřejné osvětové službě. Jeho hlavní úkol spočíval v přednáškách o zážitcích a skutečných poměrech v SSSR, určených protektorátnímu dělnictvu. V této funkci Bezděk setrval až do osvobození Československa. 29. května 1945 byl pro podezření z kolaborace s nacistickým režimem zatčen. V říjnu 1945 ho však vyšetřující orgány z vazby propustily a následujícího roku bylo trestní řízení zastaveno. V té době již Jiří Bezděk pracoval jako učitel na učňovské odborné škole při dole Pluto v Louce u Litvínova. Na konci roku 1946 byl jmenován vedoucím výchovy hornického dorostu při Severočeských uhelných dolech Most a v roce 1950 vedoucím odboru tzv. Lánské akce (organizovaný nábor pracovních sil). V červnu 1951 byl však z politických důvodů z místa propuštěn a poté pracoval jako pomocný dělník u n. p. Průmstav v Mostě. O půl roku později, 28. ledna 1952, Jiřího Bezděka zatkli a v listopadu 1953 byl v jednom z procesů s vedoucími pracovníky znárodněných dolů a předními báňskými odborníky odsouzen k 18 letům odnětí svobody. Propuštění na svobodu se dočkal na základě prezidentské amnestie v květnu 1960. Po propuštění žil v Jablonci nad Nisou, kde pracoval ve výrobě bižuterie v družstvu SVED. Zemřel 16. září 1968 v sanatoriu v Křemýži u Teplic.

Zdroj:
DVOŘÁK, Jan – HRADILEK, Adam: Když pochopíte, nebude váš osud tak bolestný. Učitel Bezděk v soukolí totalitních režimů. In: Paměť a dějiny, roč. 5, č. 4 (2011), s. 89–107.

Rozhovor s dcerou Jiřího Bezděka Janou Léblovou: