Josef Heger (1894–?)

Vězněn v letech 1931–?: Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení (Bělbaltlag)

Josef Heger (1894–?) Josef Heger se narodil v roce 1894 v obci Hobšovice, okres Kladno. Od konce 20. let žil v SSSR, nejdřív na Donbase, pak v obci Česká Krošna v Žitomírském okrese. Pracoval zde jako rolník. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 5. února 1931 v Charkově. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k trestu smrti, který mu byl v roce 1935 snížen na deset let pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech (v Bělbaltlagu).

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 13.Zpět na vybrané osudy krajanů