Josef Novák (1882–?)

Vězněn v letech 1930–?: Žitomír, Charkov

Josef Novák se narodil v roce 1882 v obci Přestavlky, okres Přerov. V roce 1895 se celá rodina přestěhovala do carského Ruska. Žil a pracoval jako rolník v obci Ivanovyči v Žitomírském okrese. Byl členem zdejšího českého divadelního kroužku a autorem několika divadelních her. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 14. prosince 1930 v Žitomíru. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k deseti rokům pobytu v nápravně pracovních táborech.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 58.



Zpět na vybrané osudy krajanů