Josef Tejkl (1908–1938)

Vězněn v letech 1930–1938: Žitomír, Charkov, popraven 4. 6. 1938

Josef Tejkl se narodil v roce 1908 v obci Dlouhá Ves, okres Klatovy. Tejklovi se přestěhovali do SSSR v roce 1926, žili v obci Česká Krošna v Žitomírském okrese. Josef studoval na Institutu lidové osvěty v Žitomíru. Měl sovětské státní občanství. Zatčen byl 18. října 1930 v Žitomíru. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. V roce 1938 byl znovu souzen a odsouzen k trestu smrti, 4. června 1938 byl zastřelen.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 63.Zpět na vybrané osudy krajanů