Marie Volfová (1882–1933)

Vězněna v letech 1930–1933: Žitomír, Charkov, Solovecký tábor zvláštního určení (Bělbaltlag)

Marie Volfová se narodila v roce 1882 na blíže nespecifikovaném místě na Moravě. Od roku 1908 žila a pracovala jako učitelka českých škol na Ukrajině. Šlo o manželku odsouzeného Pavla Volfa. Spolu s ním žila v kolonii České Vysoké v Čerňachivském okrese. Měla sovětské státní občanství. Zatčena orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byla 15. prosince 1930 v Žitomíru. V charkovském procesu s českými učiteli byla 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzena pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněna byla v táborech na Soloveckých ostrovech (v Bělbaltlagu). Zemřela během výkonu trestu 21. listopadu 1933.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 43.Zpět na vybrané osudy krajanů