Pavel Volf (1890–1937)

Vězněn v letech 1930–1935, znovu v roce 1937: Žitomír, Charkov, popraven 4. 11. 1937 v Žitomíru

Pavel Volf se narodil 7. ledna 1890 v obci Zubovščina v Korosteňském okrese. Šlo o bratra odsouzeného Františka Volfa a manžela odsouzené Marie Volfové. Žil v kolonii České Vysoké v Čerňachivském okrese, kde pracoval jako učitel české školy. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 15. prosince 1930 v Žitomíru. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Po propuštění v roce 1935 pracoval jako chmelař v kolchoze Dimitrova. Znovu zatčen byl v roce 1937, 29. října 1937 byl trojkou Oblastní správy NKVD Žitomírské oblasti odsouzen k trestu smrti a 4. listopadu 1937 v Žitomíru zastřelen.

Zdroje:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 44.

BORÁK, Mečislav: Zatajené popravy. Češi a českoslovenští občané popravení na sovětské Ukrajině: z historie Velkého teroru na Volyni a v Podolí. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik, Opava 2014, s. 97.Zpět na vybrané osudy krajanů