Rudolf Albert (1883–?)

Vězněn v letech 1930–?: Kyjev, Charkov, Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení

Rudolf Albert (1883–?) Rudolf Albert se narodil 29. července 1883 v obci Předslav, okres Klatovy. Do carského Ruska odešel za prací v roce 1909. Usadil se v Kyjevě, vystřídal postupně několik zaměstnání. Ještě před 1. světovou válkou nastoupil jako inženýr-konstruktér k česko-ruské firmě na výrobu strojů Getter–Skřivánek (po Říjnové revoluci byl závod přejmenován na Bolševik). Přestože se do vlasti nevrátil, šlo o československého státního příslušníka. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 18. ledna 1931 v Kyjevě. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k trestu smrti, který mu byl v roce 1937 změněn na deset let pobytu v nápravně pracovních táborech. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech. Zemřel neznámo kdy (po roce 1940) během výkonu trestu.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 23.Zpět na vybrané osudy krajanů