Václav Mucha (1906–?)

Vězněn v letech 1930–1940: Charkov, Uchtižemlag

Václav Mucha se narodil v roce 1906 v obci Levkov v Žitomírském okrese. Žil v obci Seljanščyna u Čerňachivu. Živil se jako rolník, byl členem místního českého kroužku. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 6. listopadu 1930 v Charkově. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k deseti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněn byl v Uchtižemlagu. Propuštěn byl 6. listopadu 1940.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 57.Zpět na vybrané osudy krajanů