Václav Plašil (1895–?)

Vězněn v letech 1930–?: Jaroslavl, Solovecký tábor zvláštního určení, vyhnanství v Rybinsku v Horním Povolží

Václav Plašil se narodil 14. září 1895 ve městě Umaň. Pocházel z rodiny českých přistěhovalců usazených od 90. let 19. století ve městě Žmerinkа v Podolské gubernii. Vyučil se kožešníkem, ale od 20. letech působil jako učitel v české osadě Antonovka v Izjaslavském okrese. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 19. října 1930. V charkovském procesu s českými učiteli byl 14. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské činnosti k deseti letům pobytu v nápravně pracovních táborech, v roce 1934 mu byl trest změněn na pět let. Umístěn nejprve v politickém oddělení věznice v Jaroslavli, od roku 1933 v táborech na Soloveckých ostrovech. Po propuštění v roce 1935 byl vyslán do vyhnanství do města Rybinsk na Volze, kde žil ještě v 50. letech a pracoval tu jako zedník.

Zdroje:

HDA SBU, f. 6, spr 57288, sp. 28.Zpět na vybrané osudy krajanů