Vladimír Martínek (1910–?)

Vězněn v letech 1930–?: Žitomír, Charkov

Vladimír Martínek se narodil v roce 1910 v obci Seljanščyna v Čerňachivském okrese. Živil se jako rolník, byl i členem místního českého kroužku. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 24. prosince 1930 v Žitomíru. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k pěti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Propuštěn byl pravděpodobně po uplynutí celého trestu v roce 1936. Poté žil v Čerňachivu.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 56.Zpět na vybrané osudy krajanů