Vladimír Patrák (1907–?)

Vězněn v letech 1930–1939: Charkov, Uchtižemlag

Vladimír Patrák se narodil v roce 1907 v obci České Vysoké v Čerňachivském okrese. Pracoval zde jako rolník až do roku 1929, kdy nastoupil vojenskou službu ve městě Mikolajiv. Měl sovětské státní občanství. Zatčen orgány sovětské bezpečnostní služby OGPU byl 24. prosince 1930. V charkovském procesu s českými učiteli byl 15. června 1931 na mimořádném zasedání Nejvyššího soudu SSSR odsouzen pro trestný čin špionáže a protisovětské agitace k deseti letům pobytu v nápravně pracovních táborech. Vězněn byl v Uchtižemlagu. Propuštěn byl 14. ledna 1939.

Zdroj:

HDA SBU, f. 6, spr. 57288, sp. 59.Zpět na vybrané osudy krajanů