Alexej Simirenko (1899–1938) a Alla Turová (1902–1938)
Popraveni zastřelením 20. 1. 1938

Alexej Simirenko pocházel ze zámožné sadařské rodiny, po bolševické revoluci se v roce 1918 dobrovolně přihlásil do armády hejtmana Skoropadského a po jeho porážce se na krátkou dobu přidal k ruské Bílé armádě, onemocněl však tyfem a zůstal na Ukrajině. Jeho bratr Vasilij Simirenko odešel s ruskou jednotkou na Krym a následně přes Bulharsko do Československa. I když s ním Alexej, ve 30. letech zaměstnaný jako inženýr ve správě slévárenských závodů, nebyl v přímém písemném styku, snažil se bratrovi finančně pomáhat přes známé a žádal českého strýce své manželky Ally Turové o pomoc bratrovi při hledání zaměstnání.

Filmová herečka Alla Turová se narodila v Kyjevě do česko-ukrajinské rodiny, která udržovala kontakty se svými příbuznými v Československu. Sestra Alliny matky Helena, roz. Friedrichová, byla manželkou továrníka Emila Katschnera z Police nad Metují. Zámožná česká větev rodiny tedy měla možnost pomáhat příbuzným v Kyjevě v nejtěžších časech aspoň příležitostným zasláním nedostatkového oblečení přes československý konzulát. I když nešlo o víc než o šaty, ponožky či dětské hračky, tyto kontakty se staly záminkou pro obvinění Ally Turové a jejího manžela Alexeje Simirenka ze špionáže ve prospěch cizího státu. Alexej Simirenko byl zatčen 25. října 1937 a o měsíc později, 26. listopadu 1937, byla zatčena i jeho manželka Alla Turová. Jejich malé dcery Allu (* 1930) a Jelenu (* 1935) odvezl NKVD do dětského domova. Dne 12. ledna 1938 byli oba manželé odsouzeni trojkou NKVD k trestu smrti a 20. ledna téhož roku byli popraveni. V roce 1958 v reakci na žádost Jeleny Simirenkové zaslala tajná policie KGB matričnímu úřadu města Kyjeva informace o tom, že její otec Alexej Simirenko byl odsouzen k deseti letům pobytu v táborech Gulagu, kde 25. března 1942 zemřel na mozkovou trombózu. Stejným způsobem se v odpovědi KGB z popravy matky zastřelením stalo úmrtí 20. ledna 1943 v táboře v důsledku rakoviny žaludku. Tyto informace matrika písemně sdělila dceři popravených.

„Vyřešený“ případ Alexeje Simirenka a Ally Turové zachycuje souhrnná zpráva UGB NKVD USSR z 23. ledna 1938 O výsledcích operativní a vyšetřovací práce týkající se odhalování kontrarevolučních pravicových trockistických organizací a agentů zahraničních rozvědek (viz Velký teror…, dokument č. 37, s. 371) a je mu věnována také zvláštní zpráva lidového komisaře vnitra USSR Alexandra Uspenského do Moskvy O likvidaci české špionážní rezidentury Simirenko – Tur[ová] (viz Velký teror…, dokument č. 40, s. 384–391).

Zdroje:

CDAHOU, f. 263, sv. č. 45986.


Zpět na vybrané osudy krajanů